• English
  • Tiếng Việt

Thực đơn & Dinh dưỡng


Việc cung cấp cho các em học sinh những bữa ăn đủ chất và cân bằng dinh dưỡng cũng chính là mối quan tâm hàng đầu tại PennSchool.

Bữa ăn tại trường cung cấp năng lượng chính để các em học sinh có thể học tập, vui chơi và phát triển thể chất toàn diện nhất.

Các bữa ăn được chuẩn bị hàng ngày và phục vụ trong nhà bếp hiện đại, đầy đủ tiện nghi.

Học sinh cũng có thể lựa chọn dùng phần cơm trưa mang theo từ nhà.

Vui lòng tham khảo Biểu phí để biết thêm chi tiết.