• English
  • Tiếng Việt

Phát triển nhân cách tốt cho học sinh


Ngoài thúc đẩy phát triển năng lực của học sinh, việc xây dựng nhân cách cho các em cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Các giá trị đạo đức như lòng nhân ái, sự trung thực, tinh thần trách nhiệm… sẽ giúp các em học sinh trưởng thành và trở thành những con người có tư duy và đạo đức tốt, giúp ích cho cộng đồng xã hội.

Việc phát triển nhân cách cho học sinh cũng luôn được trú trọng thúc đẩy tại PennSchool thông qua nhiều hoạt động khác nhau:

Giữ gìn giá trị truyền thống tốt đẹp

Các giá trị truyền thống được trân trọng và giữ gìn tại PennSchool thông qua các hoạt động và sự kiện ở trường như hoạt động hội chợ tết, mừng tết trung thu, mừng ngày nhà giáo Việt Nam và nhiều hoạt động hữu ích khác. Thông qua mỗi hoạt động, các em học sinh được nhắc nhở về nguồn gốc của dân tộc, tầm quan trọng của việc gìn giữ giá trị truyền thống…

Những giá trị truyền thống tốt đẹp cũng được gìn giữ thông qua các bài học ở trường với những môn học cốt lõi về địa lý, lịch sử hay văn học Việt Nam. Đây cũng là cách PennSchool xây dựng tình yêu đất nước, nơi các em được sinh ra, lớn lên và trải nghiệm trong những năm đầu đời và cả tương lai sau này.

Xây dựng lòng nhân ái qua các hoạt động cộng đồng

Tôn trọng mọi người xung quanh, không phân biệt đối xử, tôn trọng sự khác biệt văn hóa cũng là những phẩm chất được xây dựng trong mỗi học sinh của PennSchool. Với môi trường quốc tế, học sinh từ nhiều quốc gia khác nhau có cơ hội trao đổi, giao lưu và tìm hiểu văn hóa của nhiều quốc gia. Việc xây dựng mối quan hệ với mọi thành viên trong trường, từ các bạn bè đồng trang lứa, thầy cô giáo, các nhân sự phòng ban khác… giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp và tôn trọng mọi người xung quanh.

Ngoài ra, học sinh PennSchool có cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ những thành phần yếu thế và gặp khó khăn trong xã hội, để xây dựng nghĩa cử cao đẹp và thái độ sống tích cực.

Hình thành tính cách trung thực

Tính cách trung thực, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình, biết nhận lỗi và sửa lỗi là nét tính cách cần được xây dựng ở mỗi học sinh. Việc xây dựng lòng trung thực cho mỗi học sinh còn được thể hiện qua cách giáo viên làm gương cho các em và cho các em có cơ hội nói lên quan điểm của mình. Từ đó giúp các em tự phân biệt điều đúng và sai, và hình thành nhận thức theo hướng tích cực.

Xây dựng con người có trách nhiệm

Học sinh thể hiện trách nhiệm của mình đối với bản thân và các thành viên trong lớp thông qua việc tuân thủ các nội quy lớp học, môn học. Việc tuân thủ những quy định đó giúp các em ý thức được những việc nên làm và không nên làm, và định hướng trở thành công dân tốt trong xã hội.

Việc xây dựng phẩm chất và năng lực của học sinh được phát triển trong suốt quá trình học tập và trải nghiệm tại PennSchool từ lối sống, chương trình học đến các hoạt động và dự án cộng đồng. Đây là yếu tố giúp hình thành nên thế hệ tương lai có nhân cách tốt và trở thành công dân có ích cho xã hội.