[elementor-template id="1799"]
[elementor-template id=”2452″] Đăng ký tư vấn online [elementor-template id=”2433″][elementor-template id=”2442″][elementor-template id=”2458″][elementor-template id=”2404″]

QUY TRÌNH

TUYỂN SINH

Đăng ký tư vấn online

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Quy trình thi đầu vào của các chương trình đào tạo tại PennSchool như thế nào?

Quy trình thi đầu vào của các chương trình đào tạo tại PennSchool như thế nào?

Quy trình chuyển đổi các chương trình học như thế nào?

Quy trình chuyển đổi các chương trình học như thế nào?

Cách tương tác giữa giáo viên và học sinh để đảm bảo hiệu quả học tập trong khi sĩ số trên 25 học sinh/lớp?

Cách tương tác giữa giáo viên và học sinh để đảm bảo hiệu quả học tập trong khi sĩ số trên 25 học sinh/lớp?

Quy trình tuyển dụng/ đào tạo giáo viên tại trường như thế nào?

Quy trình tuyển dụng/ đào tạo giáo viên tại trường như thế nào?

Bắt đầu từ năm học 2020-2021, PennSchool đã trang bị đầy đủ CSVC như sân thể thao, hồ bơi và các phòng chức năng để phục vụ việc dạy và học chưa?

Bắt đầu từ năm học 2020-2021, PennSchool đã trang bị đầy đủ CSVC như sân thể thao, hồ bơi và các phòng chức năng để phục vụ việc dạy và học chưa?

Khác biệt giữa Ban cố vấn và Ban Giám hiệu?

Khác biệt giữa Ban cố vấn và Ban Giám hiệu?