Chào mừng Quý Phụ huynh đến trường PennSchool.

Welcome to all the parents to PennSchool.

Buổi thi đầu vào của học sinh sẽ được bắt đầu vào lúc 08:30. Đồng thời, Quý phụ huynh có thể dành thời gian tìm hiểu về chương trình học và trao đổi trực tiếp cùng Ban Giám Hiệu nhà trường tại hội trường lầu 5.

The entrance test will begin at 08:30 and last until 11:00. During that time, parents can learn more about the PennSchool curriculum and make any inquiries with the Board of Principals in the Auditorium on 5th floor.

Kính gửi Quý Phụ huynh lịch trình của buổi sáng ngày hôm nay:

We would like to inform this morning schedule as below:

Thời gian
Time
Hoạt động
Activities
Khu vực
Location
07:30 - 08:30 Đón chào Quý phụ huynh
Welcoming parents
Cổng chính
Main gate
08:30 - 11:00 Thi tuyển đầu vào cho học sinh các khối lớp
Entrance test
Lầu 1
1st floor
09:00 - 11:00 Workshop “Stepping to the US milestone” - trao đổi trực tiếp cùng BGH
Workshop “Stepping to the US milestone” - discussion with BOPs
Lầu 5
5th floor
11:00 - 12:00 Tham quan trường
School tour
Toàn trường
School building

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ Bộ phận Tư vấn tuyển sinh của nhà trường.

In case you need any support from us, please contact our School Admission Department.

Mong rằng Quý phụ huynh có thời gian tìm hiểu, trải nghiệm và có được những thông tin hữu ích nhất trong việc lựa chọn lộ trình phát triển phù hợp cho các em học sinh.

Hope that you will have a great time learning, experiencing and getting the most useful direction in choosing the right learning path for your children.

Trân trọng,/ Sincerely,

Ban Giám Hiệu Trường PennSchool

PennSchool Board of Principals