• English
  • Tiếng Việt

Đăng ký phí ăn bổ sung/ Meals registration form


Quý Phụ huynh vui lòng hoàn tất phí ăn trước 15:00 Thứ 6 ngày 11 tháng 2 năm 2022 sau khi thực hiện đăng ký. Trân trọng cảm ơn/ Please complete meals fee before 15:00 on Friday, January 11, 2022. Thank you