• English
 • Tiếng Việt

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN PHHS VỀ VIỆC ĐÓN HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC


  * Tất cả trường đều bắt buộc/ All fields are required.

  1. Nếu như có thông báo chính thức từ Ủy ban Nhân dân TPHCM và Sở Giáo dục Tp.HCM về việc cho phép học sinh quay lại trường học, Phụ huynh có đồng ý cho học sinh đến trường không?
   If there is a directive from the People's Committee of Ho Chi Minh City on allowing students to return to school, will parents agree to send students to school?


  2. Nếu như học sinh quay trở lại học tại Trường, Phụ huynh có đăng ký dịch vụ ăn tại Trường không?
   If students return to study at school, will parents register for the school's meal service?

  3. Nhà trường hy vọng được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của Phụ huynh về việc đón học sinh quay trở lại trường học.
   We hope to have a chance to receive your thoughts, wishes and suggestions about letting students back to school.