• English
  • Tiếng Việt

Trao đổi thông tin Phụ huynh – Nhà trường


PennSchool luôn đảm bảo sự quan tâm đối với từng học sinh ở mọi giai đoạn trong hành trình giáo dục của các em và tăng cường sự tương tác với phụ huynh thông qua:

  • Cổng thông tin dành cho phụ huynh: ứng dụng để phụ huynh cập nhật các thông báo, bài tập hàng ngày và bài tập về nhà, hoặc thậm chí chi tiết về các khoản thanh toán phí và bằng cấp.
  • Trao đổi hàng tuần với giáo viên: Phụ huynh sẽ nhận được kế hoạch học tập và nhận xét của giáo viên về quá trình học tập của học sinh hàng tuần.
  • Họp phụ huynh: Các buổi họp giữa phụ huynh và giáo viên được tổ chức mỗi cuối học kỳ để trao đổi về sự phát triển của học sinh.
  • POPs: Chương trình Định hướng /Triển lãm học thuật dành cho Phụ huynh được tổ chức đầu năm học nhằm giới thiệu các chương trình học tập và hoạt động của cả năm.
  • Coffee Chat: Coffee Chat được thực hiện 6 tháng một lần để thảo luận về những vấn đề cụ thể mà phụ huynh gặp phải và lắng nghe phản hồi từ phụ huynh.
  • Thư điện tử: Thư điện tử (email) sẽ được cập nhật liên tục về các sự kiện diễn ra tại trường bao gồm các cuộc thi hoặc thông báo khẩn cấp được chuyển đến phụ huynh.
  • Cập nhật tin nhắn SMS: Cập nhật tin nhắn SMS cũng bao gồm các thông báo về các sự kiện hoặc bất kỳ thông báo quan trọng nào cần được phụ huynh giải quyết.

Sổ tay Phụ huynh