• English
 • Tiếng Việt

Chương trình Tiểu học


Chương trình tiểu học tại Penn (Lớp Pre – lớp 5) cung cấp chương trình học cân bằng giữa chương trình Mỹ và hoạt động ngoại khóa trong môi trường học tập năng động, nơi học sinh được khuyến khích trải nghiệm những điều mới lạ trong khi xây dựng các kỹ năng nền tảng cần thiết để thành công trong học tập.

Với sự cấp phép của Sở giáo dục Greenville, chương trình giảng dạy tại PennSchool được triển khai tích hợp với chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với:
 • Common Core State Standards (CCSS) cho môn Toán 
 • Common Core State Standards (CCSS) cho môn Ngôn ngữ Anh
 • Next Generation Science Standards (NGSS)
 • American Education Reaches Out (AERO) cho môn Khoa học Xã hội
 • Society for Technology in Education (ISTE)
 • Shape America Standards for Physical Education and Health
 • National Core Arts Standard for Performing Arts and Visual Art

Chương trình được kiểm định nghiêm ngặt tập trung vào thực hành đổi mới, thúc đẩy việc học ở các cấp độ chuyên sâu hơn. Các học sinh tiểu học được khuyến khích sáng tạo ra những điều mới mẻ và thực hành việc giải quyết các vấn đề trong thực tế. Dựa trên kinh nghiệm học tập nền tảng, học sinh được tạo điều kiện chủ động đặt mục tiêu, phản hồi về quá trình học tập và từ đó thực hiện nó. Sự sáng tạo được phát triển bằng cách khuyến khích học sinh suy nghĩ sâu hơn và chia sẻ quá trình học tập bằng nhiều cách thức khác nhau.

HỆ QUỐC TẾ

Hệ Quốc tế Mỹ tập trung vào các môn học cốt lõi và các môn năng khiếu được giảng dạy bằng tiếng Anh, được cấp phép bởi Sở giáo dục GreenVille, bang Pennsylvania. Học sinh tại PennSchool đạt điều kiện của Bộ giáo dục Bang Pennsylvania sẽ được cấp bằng tốt nghiệp chính thức từ Trường trung học công lập Greenville, Bang Pennsylvania, bằng cấp được công nhận tại tất cả các trường ở Mỹ, Úc, Canada và các trường giảng dạy bằng tiếng Anh khác trên toàn thế giới.

HỆ SONG NGỮ TÍCH HỢP

Hệ Song ngữ tích hợp tập trung vào các môn học cốt lõi của chương trình giáo dục Mỹ, được giảng dạy bằng tiếng Anh, và kết hợp giữa các môn học năng khiếu theo chương trình Mỹ với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam. Sau năm lớp 8, học sinh có thể chọn tiếp tục học song ngữ và nhận bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực như IELTS, SAT, ACT. Hoặc học sinh có thể chọn chuyển sang học lộ trình Tú tài Mỹ để nhận bằng Tú tài Trung học Greenville (Bang Pennsylvania, Mỹ).

CHƯƠNG TRÌNH EAP

Chương trình English for Academic Purposes (EAP) tập trung vào các kỹ năng tiếng Anh thiết yếu, dựa trên Pennsylvania Literacy Standard và chương trình học của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam. Khóa học dành cho học sinh mới từ lớp 1 đến lớp 8 nhằm đáp ứng yêu cầu tiếng Anh cần thiết cho việc giao tiếp và hỗ trợ học tập hiệu quả. Chương trình dành cho các học sinh chưa đáp ứng đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào của Hệ song ngữ tích hợp.

Môn học cốt lõi

 • Văn học Anh

 • Toán học

 • Khoa học

 • Khoa học xã hội

Môn năng khiếu

 • Công nghệ

 • Mỹ thuật

 • Ngoại ngữ

 • Giáo dục thể chất

 • Tiếng Việt

CLICK ĐỂ TÌM HIỂU THÊM

Chương trình học thuật chuẩn Mỹ

Hoạt động ngoại khóa đa dạng

Trải nghiệm học tập gắn với việc phục vụ cộng đồng

Dịch vụ hỗ trợ học tập hiệu quả

Ban Lãnh đạo

Chương trình thể thao cạnh tranh

Chương trình Đọc hiểu

Môi trường học tập cởi mở

Học tập dã ngoại thực tế

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn

Thực đơn dinh dưỡng

Cộng đồng nhà trường & gia đình

Các hoạt động trong chương trình tiểu học