• English
  • Tiếng Việt

Cộng đồng khối Tiểu học


Ở Tiểu học, các hoạt động ngoại khóa không chỉ mang lại sự cân bằng trong học tập mà còn là cơ hội để các em khám phá và phát triển các sở thích cá nhân.

Bên cạnh chương trình Ngoại khóa sau giờ học, các em học sinh có cơ hội tham gia vào các câu lạc bộ, tham gia vào Hội đồng học sinh hoặc đóng góp vào các hoạt động phục vụ học tập.

Ở Khối 5, Nhóm học sinh Lãnh đạo – Student Council bao gồm các học sinh cùng lứa tuổi sẽ được bầu chọn để đại diện cho tất cả học sinh trong Khối.

Student Council sẽ cùng nhau tổ chức các sự kiện với nội dung theo chủ đề hoặc lĩnh vực mà các em quan tâm (Thể thao, Nghệ thuật, Công nghệ, Môi trường,…)

Các hoạt động dịch vụ của Student Council bao gồm các hoạt động gây quỹ để giúp đỡ cộng đồng, tái chế,…

Với một loạt các sự kiện trong năm học, Phụ huynh có thể đến thăm quan hoặc tham gia các hoạt động cùng các em:

  • Triển lãm trường học
  • Academic Showcase
  • Music concert